Tyst i klassen på S-kongressen

Svala vindar och ett par droppar regn efter tropiska veckor.

Gratis kollektiv­trafik på sommarlovet gäller i många kommuner inte barn som har färdtjänst – och
behöver det minst lika mycket som sina kompisar.