Glöd – Ledare

Papperslösa behöver fredade zoner

Isabella Lövin säger till Dagens industri att en minskning av flygets utsläpp är överordnad statens ägarintresse i Sas.

Inställningen att allt som är lagligt också är rätt – eller att det kvittar om det är rätt.